Razpis za imenovanje predstavnika MSR v svet javnega zavoda ZKŠTM Ravne na Koroškem

Na podlagi 11. alineje 25. člena Statuta MSR in 5. člena Pravilnika o imenovanju predstavnika Mladinskega sveta Ravne na Koroškem v svet javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, razpisujem kandidacijski postopek za izbor predstavnika MSR v svetu javnega zavoda ZKŠTM Ravne na Koroškem.

Soglasje predlaganega kandidata prenesite TUKAJ (.doc)

Kandidacijski obrazec prenesite TUKAJ (.doc)

 

Predstavnik bo v imenu Mladinskega sveta Ravne na Koroškem imenovan v svet zavoda in mora ustrezati naslednjim pogojem:

  • starost najmanj 18 in ne več kot 30 let,
  • pridobljena najmanj poklicna izobrazba,
  • oseba ni bila nikoli pravnomočno kaznovana za hujša kazniva dejanja,
  • oseba je občan Občine Ravne na Koroškem,
  • oseba pozna mladinsko problematiko v občini,
  • zaželjeno je, da je predstavnik član MSR.

Predlagatelji kandidatov morajo prijave poslati na elektronski naslov Mladinskega sveta Ravne na Koroškem do vključno 14. aprila 2018 (ms.ravne@gmail.com).

Izbor predstavnika bo opravil upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.

Aljaž Verhovnik, predsednik MSR

 

 

 

Close Menu