Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je organizacija, ki je bila ustanovljena 22. 08. 2011 in je na ravni občine Ravne na Koroškem ustanovljena organizacija v katero se združujejo mladinske organizacije, ki jim je na podlagi Zakona o mladinskih svetih omogočena pravica priključitve v mladinski svet.

To so društva, zveze društev, sestavni deli druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da je tej organizaciji v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem. Mladinska organizacija mora imeti 90 odstotkov članstva v starosti od 15. do 29. let in 70 odstotkov vodstva v starosti od 15. do 29. let.

Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Ravne. Prav tako mora imeti mladinska organizacija sedež v občini Ravne na Koroškem.
Naša glavna naloga je zastopanje interesov mladih na ravni do lokalne skupnosti. V okviru tega izvajamo tudi razne aktivnosti.

Upravni odbor

Aljaž Verhovnik – predsednik MSR
Matevž Klobučar – podpredsednik MSR
Danijel Jelušić – generalni sekretar MSR
Tara Ledinek – član UO
Alen Šapek – član UO

Nadzorni odbor

Andraž Lečnik – predsednik NO
Gašper Kogelnik – član NO
Vid Vaukan – član NO

Mladinski svet Ravne na Koroškem ima tudi svoje predstavnike v naslednjih organih oz. organizacijah:

Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem:

Andraž Lečnik
Tara Ledinek

Svet javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem:

Danijel Jelušić

Pogodbeno partnerstvo LAS Mežiške doline:

Aljaž Verhovnik – član upravnega odbora v obdobju 2015 – 2019

Close Menu