4. javni poziv LAS – E-opraševalec

 • Post published:16. januarja, 2024
 • Post category:Novice

Prijavitelj operacije:  Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem

Partner: Mladinski svet Ravne na Koroškem

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2023

Ozadje operacije

Čebelarska tradicija na Ravnah sega stoletje v preteklost. Prve začetke organiziranega čebelarstva v
našem kraju najdemo tik pred prvo svetovno vojno leta 1914. Bližamo se torej 110 obletnici obstoja
organiziranega čebelarstva na Ravnah, kar za vodilne, kakor tudi za celotno članstvo pomeni še
posebno odgovornost in čast.
Na dan 31.12.2022 je bilo v naše društvo včlanjenih 56 članov. Najstarejši član je star 88 let, najmlajši
pa 20 let. Upravljamo z učnim čebelnjakom na Javorniku (Pigl), ki smo ga s pomočjo Občine Ravne na
Koroškem postavili leta 2015. V njem je trenutno prostora za 4 družine, ima pa možnost razširitve. Na
čebelnjaku imamo sočno elektrarno z akumulatorji električne energije za potrebe čebelnjaka.
Ponosni smo, da tudi z našo pomočjo v našem kraju potekajo trije čebelarski krožki; na Osnovni šoli
Koroški jeklarji kjer je mentorica Janja Spanžel, prof., na Srednji šoli Ravne, pod mentorstvom Jelke
Onuk, dipl. inž, ter na Gimnaziji Ravne, pod mentorstvom Mojce Krebs, prof. V letu 2022 smo pričeli
sodelovati tudi OŠ Prežihovega Voranca, kjer smo že imeli krajšo predstavitev našega dela. V prihodnje
želimo to sodelovanje še okrepiti. Seveda pa tradicionalno sodelujemo tudi z vrtcem Ravne ob druženju
na dnevu odprtih vrat ČD Ravne kakor tudi ob vsakoletnem dnevu Tradicionalnega slovenskega zajtrka
ko jih obiščemo.
Upravljamo z dvema čebelarskima tehtnicama, ki pokrivata dobršen del pašnega območja ČD Ravne.
Lokaciji sta na učnem čebelnjaku na Javorniku (Pigl) in na Tolstem vrhu 13.
Društvo ima po odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano status nevladne organizacije,
ki deluje v javnem interesu. Vzpostavljen in posodobljen imamo pašni red.
Za promocijo čebelarstva in društvenih aktivnosti ob različnih priložnostih imamo v souporabi dve
maskoti čebelice, ki smo ju pridobili v okviru projekta Med-o-Vita.
V letu 2019 smo bili eden od vodilih partnerjev pri organizaciji 17. čebelarskega praznika in 2.
svetovnega dne čebel, kjer smo gostili skoraj 2.000 slovenskih čebelarjev in gostov iz celega sveta.
Zasluga naših predhodnikov je, da je čebelarstvo v našem kraju spoštovano in cenjeno. Truditi se
moramo, da ta ugled s poštenim in marljivim delom obdržimo. To je naša dolžnost.

Cilji operacije

dolgoročni cilji operacije:

 • Promocija čebelarstva,
 • Ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu čebelarstva, čebel in drugih opraševalcev za lokalno oskrbo s hrano ter o pomenu ohranjanja čebelarjenja z vidika ohranjanja naravnega okolja in biodiverzitete,
 • Prenašanje znanja in tradicije čebelarske dejavnosti na mlajše generacije,- Izmenjava izkušenj in znanj med čebelarji našega čebelarskega društva ter med čebelarji Čebelarske zveze Koroške ter uvajanja novosti na področju čebelarjenja.

Kratkoročni cilji operacije:

 • Z uporabo modernejše tehnologije izboljšati kvaliteto prenašanja znanja in tradicije čebelarske dejavnosti na mlajše generacije,
 • Z inovativnimi in sodobnimi pristopi podkrepiti sodelovanje čebelarjev z različnimi skupinamiv okolju
 • -Ustvariti boljše pogoje za povezovanje z lokalnim okoljem in medgeneracijsko sodelovanje

Aktivnosti operacije

Ureditev infrastrukture

 • Čiščenje in priprava prostora za učne delavnice v čebelnjaku,
 • Nakup lesa in Izdelava nosilne stene za televizor v neuporabljenem delu prostora za točenje medu (konstrukcija in obloga),
 • Montaža nosilcev za televizor, projektor in platno v čebelnjaku in v kozolcu,
 • Nabava televizorja, prenosnega računalnika,
 • Nabava projektorja in platna,
 • Nabava tiskalnika,
 • Nabava in postavitev videonadzora na območju učnega čebelnjaka ČD Ravne na Koroškem za varovanje opreme.

Izmenjava izkušenj in znanj:

 • Izvedba izobraževanj – 2 izobraževanji,
 • Izvedba učnih delavnic z različno vsebino in za različne ciljne skupine – 2 delavnici,
 • Dan odprtih vrat za vse generacije.

Rezultati operacije

 • Kupljena oprema za kvalitetno prenašanja znanja in tradicije čebelarske dejavnosti na mlajše generacije,
 • Vzpostavljeno inovativno partnerstvo za prenos znanj in izkušenj med generacijami, ter sodelovanje partnerstva z različnimi skupinami v okolju.