Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je v drugi polovici leta 2013 poslal Občini Ravne na Koroškem pobudo, da se pripravi strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem. Z aktivnim sodelovanjem predstavnikov MSR, občinske uprave in predstavnikov širše mladinske javnosti ter mladinskih organizacij v občini nam je do maja 2014 uspelo realizirati projekt, katerega rezultat je končni dokument – Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020. 

(.pdf) Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014 – 2020

strategija-za-mlade-ravne