Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je organizacija, ki je bila ustanovljena 22. 08. 2011 in je na ravni občine Ravne na Koroškem ustanovljena organizacija v katero se združujejo mladinske organizacije, ki jim je na podlagi Zakona o mladinskih svetih omogočena pravica priključitve v mladinski svet.

To so društva, zveze društev, sestavni deli druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da je tej organizaciji v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem. Mladinska organizacija mora imeti 90 odstotkov članstva v starosti od 15. do 29. let in 70 odstotkov vodstva v starosti od 15. do 29. let.

Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Ravne. Prav tako mora imeti mladinska organizacija sedež v občini Ravne na Koroškem.
Naša glavna naloga je zastopanje interesov mladih na ravni do lokalne skupnosti. V okviru tega izvajamo tudi razne aktivnosti.

Upravni odbor

Predsednica: Tara LEDINEK
Podpredsednik: Žan LAH
Generalna sekretarka: Saša RIDL
Član UO: Miha LENKO
Član UO: Nace SREBRE

Nadzorni odbor

Sara ZAGERNIK– predsednica NO
Žiga Kristijan ŽIGON – podpredsednik NO
Filip DIHPOL – član NO

Mladinski svet Ravne na Koroškem ima tudi svoje predstavnike v naslednjih organih oz. organizacijah:

Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem:

Andraž Lečnik
Tara Ledinek

Svet javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem:

Tara Ledinek