Materiali Mladinske iniciative za 3. razvojno os odhajajo v depoje muzeja

  • Post published:25. avgusta, 2021
  • Post category:Novice

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se kot projekt, katerega je 14. julija 2014, ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem zaključuje. Poslanstvo iniciative se je bilo zavzemati za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Simbolični začetek gradnje smo Korošci dočakali 24. avgusta 2021, s tem pa so bili uresničeni tudi cilji Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki se po 2.599 dneh delovanja dokončno poslavlja.

Mladinski svet Ravne na Koroškem je ob tej priložnosti v trajno hrambo depojev Koroškega pokrajinskega muzeja – Muzeja Ravne na Koroškem, predal propagandne in druge materiale, ki jih je v obdobju delovanja med 14. julijem 2014 in 24. avgustom 2021 uporabljala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Med predmeti posebej izpostavljamo semafor pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško, katerega je iniciativa izdelala leta 2017. Ob primopredaji je bil pripravljen tudi seznam 28 predmetov mladinske iniciative, s kratkimi vsebinskimi pojasnili njihovega namena v prizadevanjih za 3. razvojno os.

Pisni arhiv mladinske iniciative bo do priprave spominov v knjižni obliki ostal v lasti akterjev mladinske iniciative, nato pa se bo predal v trajno hrambo depojev muzeja.

Akterji Mladinske iniciative za 3. razvojno os se želimo Koroškemu pokrajinskemu muzeju zahvaliti za pripravljenost, da bo trajno hranil in čuval predmete, ki so bili naš sopotnik pri prizadevanjih za gradnjo 3. razvojne osi.

Korošci HOČ`MO CESTO!

You are currently viewing Materiali Mladinske iniciative za 3. razvojno os odhajajo v depoje muzeja